Skaffa en hållbar livsstil genom medveten konsumtion

En hållbar livsstil är en del i att uppnå en hållbar utveckling ur både miljömässig och ekonomisk påverkan och är den del som ligger närmast vad vi som individer direkt kan påverka. Det inkluderar områden som den ekonomiska aspekten där vi ser över vår ekonomi och våra konsumtionsbeteenden, vilka val vi gör på kort och lång sikt och hur vi vill leva våra liv.  Det gäller att finna en jämn balans av välmående i form av prestation, hälsa, medvetenhet och trygghet.

Läs hela artikeln